สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 3 อัตรา

ยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี