โรงพยาบาลอานันทมหิดล รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา) ณ แผนกธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลอานันทมหิดล ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3678 5891 – 5 ต่อ 38253