สพป.อุทัยธานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างวันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)