วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 8 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ – ห้องธุรการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัน/เวลาราชการ)
ทางไปรษณีย์ ถึงวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม(ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ)