วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034 – 252790, 034 – 241853 ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น.