มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 5 อัตรา

วิธีการสมัครสอบ

  1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) ) สมัครงาน