กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ที่ https://ditp.thaijobjob.com https://ditp.thaijobjob.com/