โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ