วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.th และยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2525 3136 ต่อ 12 , 20