สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครสอบ Download เอกสารใบสมัครสอบพร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบเอกสารประกอบการสมัครสอบพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย พร้อมแนบสลิปหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม การสอบ ส่งทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล E-mail : hr.saraburi011@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 3-9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. (คำแนะนำและขั้นตอนการสมัครตามเอกสารหมายเลข 1)