กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

กองพลทหารม้าที่ 1 รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 21 อัตรา

สถานที่ สมัครได้ที่ ห้องโถง ด้านทิศใต้ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9697 – 9 ต่อ 70112 วัน เวลา ในการรับสมัคร ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 0800 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ)