สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครด้วยตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pvlo-npt.dld.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-3425-7705