สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://www.doe.go.th/ntb หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด