โรงพยาบาลหล่มสัก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันราชการที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก (ชั้น 2) โรงพยาบาลหล่มสัก 15 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์