เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง 28 อัตรา

-รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565 ในวันและ เวลาราชการ
-ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร (พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท) (พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท) สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
-หมายเลขโทรศัพท์ 02-363-9800 ต่อ 833 , โทรสาร 02-363-9809