โรงพยาบาลเสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลเสนา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ