สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ (ชั้น 1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
*ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2565