มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ