สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย