โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยโดยขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 (ในวันและเวลาราชการ)