โรงพยาบาลบ้านแพง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแพง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ