โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง 25 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก
*ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
*ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (จนกว่าจะครบอัตรา)