ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เลขที่ 22 หมู่ 3 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ