องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 27 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สมัครเลือกสรรฯ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี