ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)