สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้ เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น