โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 15 อัตรา

สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564