สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น 4 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดได้ ทางหมายเลบโทรศัพท์ 0-3471-1011