เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2186-5991 หรือทางเว็บไซต์ http://www.parknumsamutprakarn.go.th