สพป.นครสวรรค์ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3