สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 115 หมู่ 6 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)