สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น