ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000 บาท สัญญาจ้างเหมาบริการ

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ถึง 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 16.30 น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ 14 หมู่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 และทางเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา www.ayutthayaspecial.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 035-881553 หรือโทร 092-7176085
ครูพัชรา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)