โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

สถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทร. 0 2534 6000 ต่อ 47510
ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการทุกวัน