กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://dss.jobthaigov.com ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)