ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 จำนวน 33 อัตรา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการร่วมทำงานกับทีมงานคุณภาพในการให้บริการกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
**คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ขึ้นไป
  2. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขั้นพื้นฐาน
  3. สามารถปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนด
  4. มีทักษะในการสื่อสาร
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  6. มีความประพฤติสุภาพ เรียบร้อย
  7. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
  8. มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้

**ประเภทที่ 1 ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับจำนวน 30 อัตรา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติงานเวลา 08.30 – 16.30 น.
ค่าตอบแทน วันละ 400 บาท

ประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี รับจำนวน 3 อัตรา
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 สิงหาคม 2565
ปฏิบัติงานเวลา 09.00 – 19.00 น.
ค่าตอบแทน วันละ 500 บาท

*หมายเหตุ หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ เมื่อได้รับพิจารณาแล้วจะติดต่อกลับ เพื่อนัดวันมากรอกเอกสารและนำหลักฐานมาส่ง

สอบถามเพิ่มเติม พี่เบนซ์ : 0852609401 , พี่เอส : 0618793919