กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 54 อัตรา

กรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
1 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2 นิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3 เศรษฐกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 19 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

5 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

7 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com