กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565” ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)