โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 12 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)