สำนักงานเขตบางเขน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน
*ตั้งแต่วันที่ 11 – 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร