สำนักงานเขตห้วยขวาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 30 อัตรา

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
*ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง (ชั้น 3)
*ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร