สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองกลาง สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 3 (อาคาร 4 ชั้น) ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 17 มิถุนายน 2565 ในวันเวลาราชการ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ พันเอกหญิง พัดชา สิทธิประเสริฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2910 0029