สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 3 ตำแหน่ง 18 อัตรา

*ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 หรือทางออนไลน์ได้ที่ http://www.galya.go.th เมนู “ร่วมงานกับเรา”
*ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร