สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานในการสมัครเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร