งานเด่นวันนี้

โรงพยาบาลกันตัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

โรงพยาบาลกันตัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันตัง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ