โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 46 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2640 9537 – 46 ต่อ 1300 – 1 หรือดู ได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ