โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ