กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 72 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com