กระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล 68,350 อัตรา

รายละเอียด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดรับสมัครจ้างงาน” บัณฑิตจบใหม่และประชาชน เข้าโครงการ U2T for BCG ในพื้นที่ 7,435 ตำบล 77 จังหวัด จำนวน 68,350 คน

ตำแหน่งบัณฑิตจบใหม่ (15,000 บาทต่อเดือน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี และมีความรู้ความ สามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

ตำแหน่งประชาชu (9,000 บาทต่อเดือน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

โดยจะแบ่งการรับสมัครออกเป็น 2 รอบ รอบแรก ในวันที่ 17 -21 มิ.ย. 2565 รอบสอง ในวันที่ 27 – 28 มิ.ย. 2565

วิธีสมัครงาน U2T for BCG

 1. ไปที่เว็บไซต์ https://u2tbcg.com คลิกที่เข้าสู่ระบบ
 2. กดไปที่หน้าสร้างบัญชี กรอก อีเมล รหัสผ่าน กดเลือก ผู้สมัครแบบบุคคลจากตำตล หรือผู้สมัครแบบนักศึกษาจบใหม่ กดยืนยัน
 3. ระบบจะขึ้นให้ยืนยัน โดยต้องกดยืนยันอีกครั้ง
 4. กดยืนยันอีเมลสำเร็จ จากเข้าเข้าสู่ระบบอีกครั้ง กรอกอีเมล รหัสผ่านให้ถูกต้อง
  5.กรอกรายละเอียดให้ครบ
 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  สีเหลือง หมายถึง รอดำเนินการ คือ ได้ทำการสมัครในตำบล จังหวัดที่เรียบร้อยแล้ว กรุณารอผลการสมัครจากทางแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป
  สีแดง หมายถึงถูกปฏิเสธ ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่สามารถยื่นใบสมัครใหม่ได้อีกครั้ง
  สีเขียว หมายถึง ได้รับการคัดเลือกไปทำงานที่ตำบลที่ต้องการ หรือกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการเพื่อรักษาสิทธิ

ทั้งนี้ ควรเข้ามาตรวจสอบสถานะอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานะจะเปลี่ยน หรือรออีเมลประกาศผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ