กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com https://dlt.thaijobjob.com/